Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od smlouvy

 

- V případě, že se kupující - spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučuje prodávající následující postup: kupující - kontaktování prodejce nejlépe emailem nebo telefonicky, nebo jakoukoliv jinou formou jednostranného právního jednání např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla prodávajícího, nebo e-mailem na adrese: info@vysavace-levne.cz s tím, že písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (tj. kupní ceny a nákladů na dodání zboží do místa určeného kupujícím). Prodávající v textové podobě potvrdí kupujícímu-spotřebiteli přijetí právního jednání představujícího odstoupení, a to bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení kupujícího - spotřebitele od smlouvy, zašle nebo předá kupující-spotřebitel prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel; tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud v ní kupující-spotřebitel odešle zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení (použité pro úklid domácnosti/nebo prostoru) či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Všechny peněžní prostředky, které prodávající od kupujícího-spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného kupujícím-spotřebitelem, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím), budou vráceny prostřednictvím stejného platebního prostředku, který kupující-spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce (neurčil-li však kupující-spotřebitel výslovně jinak), a to do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, nikoliv však dříve než kupující-spotřebitel zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Poštovné při vrácení produktu hradí kupující jenom pomoci svozu s dopravcem Uloženka nebo Zásilkovna. Kupující je povinen požádat o objednávku dopravy pomocí vygenerovaného štítku. Nebo podáním v pobočce Zásilkovny pomoci vrátkového kódu :  96656154

 

ADRESÁT : CHEAPBEER s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno (pouze kancelář)
 
- Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží: 
...............................................................................................................
- Datum objednání zboží: ................................................................................
- Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: ...........................................
- Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: ........................................................
...............................................................................................................
- Číslo prodejního dokladu ..............................................................................
- Číslo objednávky .......................................................................................
- Kupní cena má být vrácena 
bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:
................................................ /........................
- Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):
.....................................................
- Datum
...................................................
*Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)